دریافت رایگان توکن کربلا (AirDrop)

دریافت توکن رایگان AirDrop

شرایط دریافت توکن رایگان: 

1. عضویت در گروه تلگرام سکه کربلا به آدرس:  https://t.me/kbl_coin
2. دنبال کردن صفه اینستاگرام ما:  instagram.com/bakarbala.takarbala

3. ساخت آدرس کیف پول رمز ارز کربلا  (آموزش)  
4. تکمیل فرم درخواست AirDrop در سایت karbalacoin.net

For taking part in our AirDrop: 

1. Joining KBL Coin Telegram group:  https://t.me/kbl_coin
2. Following KBL Coin Instagram Page:  instagram.com/bakarbala.takarbala
3. Create a KBL Coin Wallet address
4. Fill AirDrop Form on karbalacoin.net web site.

توجه
توصیه‌نامه شماره ۱
خریداری ارزرمز کربلا به منزله سودقطعی نخواهد بود. به طور کلی سرمایه گذاری در بازار ارز رمزها مستلزم شناخت کافی از این بازار است. چرا که تغییرات ارزش تمامی ارز رمزها تحت تاثیر بازار،اخبار و وقایع متعددی می باشد
لذا خواهشمند است قبل از سرمایه گذاری در بازار ارز رمزها دانش کافی در خصوص این بازار را کسب نموده و سپیدنامه ارزی که قصد خریداری آن را دارید به دقت مطالعه کنید