دریافت رایگان توکن کربلا (AirDrop)

گالری

توجه
توصیه‌نامه شماره ۱
خریداری ارزرمز کربلا به منزله سودقطعی نخواهد بود. به طور کلی سرمایه گذاری در بازار ارز رمزها مستلزم شناخت کافی از این بازار است. چرا که تغییرات ارزش تمامی ارز رمزها تحت تاثیر بازار،اخبار و وقایع متعددی می باشد
لذا خواهشمند است قبل از سرمایه گذاری در بازار ارز رمزها دانش کافی در خصوص این بازار را کسب نموده و سپیدنامه ارزی که قصد خریداری آن را دارید به دقت مطالعه کنید